Xây dựng văn hóa làm việc mời gọi sự tham gia thông qua việc thay đổi cách thức điều hành cuộc họp

Khách hàng: Coach for Life

Bối cảnh

Đội ngũ CFL đã làm việc cùng nhau được vài năm. Tuy nhiên, những người sáng lập công ty muốn khuyến khích nhân viên tham gia tích cực hơn và tạo ra môi trường làm việc cộng tác hơn. Chúng tôi đề xuất bắt đầu với các cuộc họp, nơi nhóm có thể đồng kiến tạo, chia sẻ trách nhiệm và thực hành luân chuyển vai trò lãnh đạo.

Vai trò của Đom Đóm Lab

Chúng tôi giới thiệu khái niệm về các cuộc họp đồng quản lý, nơi bất kỳ ai cũng có thể chủ động đóng góp vào nội dung buổi họp – những gì cần được giải quyết/thảo luận và kết quả kỳ vọng – những gì cần đạt được vào cuối cuộc họp. Trong suốt 6 tuần, chúng tôi thực hiện 1 buổi giới thiệu các khái niệm cơ bản (nguyên tắc, vai trò, thực hành hỗ trợ các cuộc họp hiệu quả), 4 buổi thực hành nơi các thành viên lần lượt thực hành vận hành các cuộc họp đồng quản lý và 1 buổi tổng kết để chia sẻ những bài học kinh nghiệm, hiểu biết và các hành động tiếp theo.

Kết quả

Sau 6 tuần thử nghiệm, cuối cùng nhóm đã áp dụng một cách thức mới để tiến hành các cuộc họp. Hiện tại, họ đang cùng nhau xây dựng nội dung trước mỗi cuộc họp, và chia sẻ vai trò chủ trì và ghi chú trong các cuộc họp. Văn hóa họp đã thay đổi cả văn hóa làm việc của họ. Nhân viên cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi đề xuất và hành động. Những người sáng lập công ty mở rộng cách thức họp này ra ngoài các cuộc họp hàng tuần, sang các cuộc họp cộng đồng, khi họ coach và thậm chí trong các buổi đào tạo của họ.