đội truyền thông đại sứ quán hoa kỳ retreat 2018

Giao tiếp thấu cảm để cộng tác tốt hơn

Từ khóa: đồng kiến tạo, nâng cao năng lực
Khách hàng: Đội Truyền thông Đại sứ quán Hoa Kỳ

Bối cảnh

Hàng năm, đội nhóm họp mặt để cùng nhau nhìn nhận lại và tìm ra hướng đi cho tương lai. Vào năm 2018, chủ đề về sự đa dạng và làm việc với khác biệt nổi bật đến mức nhóm quyết định dành cả một ngày để làm việc cụ thể về cách họ có thể tăng cường sự thấu hiểu và đồng cảm trong nhóm để làm việc tốt hơn cùng nhau.

Vai trò của Đom Đóm Lab 

  • Làm việc cùng với đại diện nhóm để xác định nhu cầu và ưu tiên kết quả mong muốn
  • Giới thiệu khung tư duy về cộng tác hiệu quả
  • Giới thiệu các bài tập giúp nhóm trải nghiệm lắng nghe sâu sắc và xây dựng kết nối
  • Giúp nhóm nhìn nhận lại những điểm mạnh và điểm yếu trong giao tiếp của họ, sau đó đồng sáng tạo các cách cải thiện và hướng tới mục tiêu mong muốn thông qua các trò chơi và thảo luận nhóm
  • Tổng hợp kết quả thảo luận

Kết quả

  • Các bài tập và trò chơi đơn giản để nhóm hiểu biết nhau hơn về mặt cá nhân và chuyên môn
  • Một nhịp điệu để kiểm tra lẫn nhau để đảm bảo công việc được suôn sẻ