Chiêm nghiệm và lên kế hoạch cho đổi mới sáng tạo

CSIRO – Australia 4 Innovation

Bối cảnh

Aus4Innovation là một chương trình hỗ trợ phát triển để cải thiện hệ thống đổi mới sáng tạo ở Việt Nam và định hướng cho sự phát triển của nền khoa học công nghệ. Chương trình được quản lý bởi CSIRO—Đơn vị Khoa học Quốc gia Úc.

Sau năm năm và 16.5 triệu đô, chương trình được nhân đôi cả về thời gian và kinh phí. Nhóm A4I cần được kết nối và ăn mừng những gì họ đạt được, đồng thời lên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

Địa điểm: Ha Long, Quảng Ninh

Thời lượng: workshop một ngày

Vai trò của chúng  tôi

Dù chỉ có khoảng 12 người, đội ngũ A4I rất đa dạng; các thành viên sống ở ba châu lục khác nhau với chuyên môn từ nhà khoa học cho đến cố vấn chính sách. Đây sẽ là lần đầu nhiều người trong nhóm được gặp mặt trực tiếp. Vì thế DDL dành nhiều thời gian giúp họ xây dựng kết nối. Những hoạt động như kể chuyện và các trò chơi nhóm giúp làm sâu mối quan hệ và ăn mừng thành công.

Để giúp nhóm lên kế hoạch cho tương lai, chúng tôi điều phối hoạt động làm bản đồ 3D, tạo nên một mô hình tượng trưng cho dự án phức tạp của họ. Từ đó nhóm có thể nhìn thấy những nút thắt trong sự hợp tác và tìm giải pháp sáng tạo cho tương lai. 

Kết quả

Nhóm trân trọng hơn những thứ tương đồng và khác biệt của nhau. Họ cũng nhìn thấy những thách thức cốt yéu cho giai đoạn tiếp theo của dự án.