chơi – kết nối – kiến tạo một văn phòng đại diện giz bền vững hơn

Văn phòng đại diện GIZ Việt Nam

Thời lượng: workshop nâng cao năng lực đội nhóm 2 ngày tháng Sáu 2023

Bối cảnh

Là xương sống của GIZ Việt Nam, đội ngũ văn phòng đại diện có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các dự án được nhận sự hỗ trợ tốt và tuân thủ các quy định của tổ chức. Việc mọi người hợp tác là rất cần thiết để có những ý tưởng sáng tạo nhằm tăng hiệu quả công việc. 

Workshop 2 ngày này cho mọi người cơ hội bước ra khỏi guồng làm việc thường nhật và đi vào một không gian kết nối  sáng tạo, để cùng nhau khai phá tiềm năng chơi và kiến tạo của nhóm.

Vai trò của chúng tôi

Chúng tôi làm việc với các quản lý để cùng thiệt lập một tiến trình có cả thời gian chơi sáng tạo, kết nối sâu, và brainstorm ý tưởng để cải thiện quá trình làm việc của tổ chức.

Chúng tôi sử dụng những trò chơi đội nhóm, truy vấn tích cực, thu hoạch bằng hình ảnh để tạo không gian chiêm nghiệm sâu. Mọi người trong văn phòng dần xung phong để cùng điều phối hoặc gọi tên những chủ đề quan trọng cần được thảo luật. Việc kết hợp thời gian chơi và làm việc giúp nhóm chạm được vào tri tuệ tập thể.

Kết quả

  • Mọi người tìm ra những bế tắc trong công việc và vai trò của mỗi người.
  • Một danh sách các thử nghiệm có thể triển khai sau workshop.
  • Nhóm có kết nối khăng khít hơn.