nâng cao năng lực cho đổi mới xã hội

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) – Accelerator Lab

Thời lượng: 6 tuần, 12/10 – 29/11/2020

More photos

Bối cảnh

The Accelerator Labs (Acclab) là một mạng lưới toàn cầu thuộc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) nhằm tận dụng các sáng kiến địa phương và trí tuệ tập thể để tạo ra những hiểu biết thực tiễn phục vụ cho phát triển bền vững.

Vào năm 2020, AccLab Vietnam đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng địa phương – Cộng đồng Accelerator Lab Việt Nam (VALC) – bao gồm các nhà lãnh đạo trẻ mong muốn tạo ra thay đổi trên thế giới. Chúng tôi đã hợp tác với AccLab Vietnam và tổ chức một khóa đào tạo để khởi động cộng đồng này.

Vai trò của chúng tôi

Chương trình của chúng tôi dựa trên ba trụ cột: lãnh đạo bản thân, quản lý dự án và đổi mới xã hội. Trong mỗi trụ cột, chúng tôi thiết kế các workshop giúp những người tham gia tự suy ngẫm, học hỏi lẫn nhau và từ các chuyên gia của AccLab. Các chủ đề trải rộng từ Giá trị cá nhân đến Các công cụ kiến tạo và quản lý dự án.

Kết quả

Một cộng đồng đã được hình thành và một số thành viên sau đó đã có cơ hội làm việc với AccLab Vietnam.