Xây dựng môi trường làm việc năng động và bền bỉ

Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP Vietnam)

Thời lượng: các retreat kéo dài 3 ngày trong các năm 2020, 2022, 2023

Bối cảnh

Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Giải quyết các thách thức to lớn như bất bình đẳng và biến đổi khí hậu, công việc của họ rất đòi hỏi và phức tạp.
Văn phòng có khoảng 100 nhân viên và mỗi năm họ chỉ có một dịp để gặp gỡ nhau tại các retreat thường niên. Đây là khoảng thời gian để củng cố mối quan hệ và đồng sáng tạo các kế hoạch xây dựng một môi trường làm việc năng động và bền bỉ.

Vai trò của chúng tôi

Chúng tôi đã thiết kế và tổ chức ba retreat cho UNDP, và mỗi năm chương trình được điều chỉnh để phù hợp với trọng tâm của năm đó. Ví dụ, vào năm 2020, văn phòng của họ đang xây dựng tầm nhìn quốc gia 5 năm, vì vậy kết quả chính là nhận được phản hồi từ nhóm và giúp họ điều chỉnh kế hoạch. Sau đó vào năm 2022, sau hai năm đại dịch, văn phòng cần xây dựng khả năng phục hồi để đối mặt với những thách thức bất ngờ và phức tạp như vậy.
Với thiết kế của mỗi năm, chúng tôi tối đa hóa sự tham gia của mọi thành viên, đảm bảo tất cả các tiếng nói đều được lắng nghe và khai thác trí tuệ tập thể của cả nhóm. Chúng tôi cũng mời các thành viên của ủy ban tổ chức cùng thiết kế và điều phối các phiên mà họ hiểu rõ nhất.

Kết quả

Sau mỗi hoạt động tập thể, văn phòng cảm thấy được nạp năng lượng và có một kế hoạch hành động cụ thể để thử nghiệm cho năm tới.